chinkier تخصصی اعتبار اجرای طرح بیمارستان

chinkier: تخصصی اعتبار اجرای طرح بیمارستان تخصیص اعتبار تکمیل بیمارستان بخش سلامت تحول نظام

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت + بازار آپارتمان‌های ۷۰ متری پایتخت

در مهرماه امسال ۴۸۹۳ مورد آپارتمان کمتر از ۷۰ متر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به فروش رسیده که ۳۹ درصد از کل معاملات را نشان می‌دهد.

قیمت + بازار آپارتمان‌های ۷۰ متری پایتخت

بازار آپارتمان های ۷۰ متری پایتخت+ قیمت

عبارات مهم : ایران

در مهرماه امسال ۴۸۹۳ مورد آپارتمان کمتر از ۷۰ متر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به فروش رسیده که ۳۹ درصد از کل معاملات را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، در مهرماه امسال بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن ۱۴ هزار و ۱۹۵ مورد معامله در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است که ۳۹ درصد از کل معاملات به واحدهای کمتر از ۷۰ متر و ۷۳ درصد به واحدهای کمتراز ۱۰۰ متر مربع تخصیص داده شده است داشته هست. این نشان می دهد واحدهای کوچک و میانگین با وجود قدرت پایین دهک های پایین سهم قابل توجهی از بازار مسکن را در اختیار دارند. با این حال هنوز ۷۰ درصد تمرکز سمت عرضه به سمت احداث آپارتمان های ۱۰۰ سال به اوج است.

قیمت + بازار آپارتمان‌های ۷۰ متری پایتخت

در مهرماه واحدهای دارای مساحت ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۵.۶ درصد، واحدهای دارای ارزش ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان با سهم ۷.۳ درصد و واحدهای دارای ارزش ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان درهر مترمربع بیشترین فروش را در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داشتند. کمترین سهم هم مربوط به واحدهای کمتر از ۳۰ متر با یک دهم درصد از کل معاملات مربوط می شود که علت آن می تواند تعداد پایین این نوع واحدها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد.

مظنه قیمت آپارتمان های ۷۰ متر در پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس معاملات مهرماه ۱۳۹۶

محله

سن بنا

در مهرماه امسال ۴۸۹۳ مورد آپارتمان کمتر از ۷۰ متر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به فروش رسیده که ۳۹ درصد از کل معاملات را نشان می‌دهد.

امکانات

قیمت (تومان)

سازمان برنامه

۱۳ سال

انباری، پارکینگ

۳۰۲ میلیون

قیمت + بازار آپارتمان‌های ۷۰ متری پایتخت

کاخ

۷ سال

پارکینگ

۳۷۲ میلیون

در مهرماه امسال ۴۸۹۳ مورد آپارتمان کمتر از ۷۰ متر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به فروش رسیده که ۳۹ درصد از کل معاملات را نشان می‌دهد.

حافظیه

۱۰ سال

انباری، پارکینگ

۳۳۵ میلیون

قیمت + بازار آپارتمان‌های ۷۰ متری پایتخت

بریانک

۳ سال

انباری، پارکینگ

۲۷۹ میلیون

دروس

۳ سال

پارکینگ

۷۷۰ میلیون

پونک

۱۷ سال

انباری

۲۷۵ میلیون

آهنگ

نوساز

انباری، پارکینگ

۳۳۰ میلیون

افسریه

۶ سال

انباری

۲۰۵ میلیون

شهرک غرب

نوساز

انباری، پارکینگ

۷۲۰ میلیون

ساعی

نوساز

۵۵۵ میلیون

امامت

نوساز

۳۶۰ میلیون

شمس آباد

۱۵ سال

۳۱۷ میلیون

ازگل

۴ سال

انباری، پارکینگ

۴۷۰ میلیون

فرزانه

نوساز

۳۵۰ میلیون

آخرین آمار ارایه شده است از معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مهرماه حاکی از آن است واحدهای دارای قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع ۵.۴ درصد معاملات را به خود تخصیص داده شده است دادند. واحدهای بیش از ۹ میلیون تومان ۱۰ درصد، واحدهای بالای ۸ میلیون تومان ۱۵ درصد و واحدهای ۷ میلیون تومان در هر متر مربع ۲۰ درصد معاملات را به خود تخصیص داده شده است دادند. از سوی دیگر بیشترین فراوانی خرید و فروش مربوط به واحدهای دارای قیمت بین ۳ تا ۴ میلیون تومان با سهم ۳۰ درصدی از کل معاملات بوده هست. این نمایه نشان می دهد که تمرکز بازار روی قیمت و متراژهای میانگین است.

وی افزود: اگر زیربنای واحدهای فروش رفته را هم ببینیم متوجه می شویم واحدهای بالای ۱۵۰ متر مربع کمتراز ۱۰ درصد از کل معاملات را به خود تخصیص داده شده است دادند، حدود ۳۰ درصد فروش مربوط به واحدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و ۳۲ درصد معاملات مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع بوده است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: با در نظرگرفتن این که بیشترین معاملات مربوط به واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، کمتر از ۹۰ متر مربع و بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در هر متر مربع است علی رغم دوره های قبل، رونق بخش مسکن از طرف قشر میانگین انجام می شود که در سال های گذشته جهت آنها برنامه ریزی نشده است.

مهدی روانشادنیا اظهار کرد: هم اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضای مسکن جهت واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر است در حالی که ۷۰ درصد عرضه در واحدهای بالای ۱۰۰ متر انجام می شود. این باعث شده است از یک طرف با واحدهای خالی واز طرف دیگر با تقاضایی مواجه باشیم که به آسانی قابل پاسخ نیست. به طور مثال در بازار مسکن امروز شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پیدا کردن واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون متناسب با سلیقه و توان خرید طیف میانگین به علت تقاضای ۷۰ درصدی در بین این گروه کار دشواری است.

روانشادنیا با اشاره به ورود تدریجی متقاضیان از طریق تسهیلات بانکی به بازار مسکن آینده نگری کرد: اگر وام های “مسکن یکم” و “تسه” وارد بازار شود با توجه به تقاضای مصرفی که ایجاد خواهد شد در دوره پیش رو در بازار مسکن متاسفانه یا خوشبختانه زیاد کردن قیمت ها از واحدهای متوسط، ریزدانه و ارزان قیمت شروع می شود؛ چیزی که در گذشته با آن مواجه نبویدیم. در گذشته با مسکن مهر به بخشی از تقاضای قشر آسیب پذیر و با تولید واحدهای لوکس به بخش مرفه جامعه پاسخ داده شد ولی قشر میانگین مغفول ماند.

واژه های کلیدی: ایران | بازار | میلیون | پارکینگ | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog