chinkier تخصصی اعتبار اجرای طرح بیمارستان

chinkier: تخصصی اعتبار اجرای طرح بیمارستان تخصیص اعتبار تکمیل بیمارستان بخش سلامت تحول نظام

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی باید ازفرصت اپوزیسیون عاقل که مقیم خارج است استفاده کنیم/ کشتیبان حتی از بادمخالف بهره می گیرد ، محبیان

چندی پیش نامه سرگشاده ٢٣٠٠ فعال سیاسی مقیم خارج کشور خطاب به پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا منتشر شد. آنان در این نامه از امریکا می درخواست کردند تا به اقداماتش

باید ازفرصت اپوزیسیون عاقل که مقیم خارج است استفاده کنیم/ کشتیبان حتی از بادمخالف بهره می گیرد ، محبیان

محبیان:باید ازفرصت اپوزیسیون عاقل که مقیم خارج است استفاده کنیم/کشتیبان حتی از بادمخالف بهره می گیرد

عبارات مهم : ايران

چندی پیش نامه سرگشاده ٢٣٠٠ فعال سیاسی مقیم خارج کشور خطاب به پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا منتشر شد. آنان در این نامه از امریکا می درخواست کردند تا به اقداماتش در جهت بی ثبات سازی و فروپاشی اقتصاد کشور عزیزمان ایران خاتمه دهد.

باید ازفرصت اپوزیسیون عاقل که مقیم خارج است استفاده کنیم/ کشتیبان حتی از بادمخالف بهره می گیرد ، محبیان

پاي اين نامه امضاي برخي اصلاح طلبان ديروز و اپوزيسيون امروز به چشم مي خورد. با امير محبيان، تحليلگر اصولگرا و استاد دانشگاه در تحليل واکنش‌ها نويسندگان مصاحبه ای انجام داده ایم.

پيام سياسي انتشار چنين نامه اي از نگاه شما چيست؟ به ويژه اينكه برخي صورت هاي قبلا اصلاح طلبي اين نامه را امضا كرده اند كه پيش تر مطرود شده است بودند.

اين نامه را دقيق خواندم؛ در مجموع اين افراد صف خود را از اپوزيسيوني كه به عنوان مزدوران بيگانه عمل مي كنند، جدا كرده و كوشيده اند تا با وجود انتقاداتي كه به جمهوري اسلامي دارند؛ از موضع استقلال خواهي عمل كنند. البته شخصا اعتقاد دارم تصور اينكه ايالات متحده در پي دموكراسي خواهي در ايران است و آنها مي كوشند به وزير خارجه امريكا توضيح دهند كه اين راهش نيست، راحت نگري هست. در مجموع اين کارها كه نوعي فشار بر سياست خارجي امريكا (فارغ از اندازه اثرگذاري آن) وارد مي كند، خوب است.

چندی پیش نامه سرگشاده ٢٣٠٠ فعال سیاسی مقیم خارج کشور خطاب به پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا منتشر شد. آنان در این نامه از امریکا می درخواست کردند تا به اقداماتش

به نظر شما چنين همسويي هايي بين نيروهاي سياسي پوزيسيون و اپوزيسيون در راستاي منافع ملي در دوراني كه خيلي از صورت هاي سياسي از ريزش بدنه اجتماعي دو جناح مي گويند، مي تواند نتيجه بخش باشد؟

همه ما ايرانيان فارغ از گرايش سياسي بايد حول منافع ملي و حل پرسشها ايران به دست ايراني وفاق داشته باشيم. از شعارهاي پوچ و خشونت گرايي در واکنش‌ها فاصله بگيريم و سطح تحمل خود را افزايش دهيم. كم نيستند كساني كه در جريان اپوزيسيون دغدغه و نگراني كشور را دارند ولی چون از واقعيت هاي كشور دور هستند، ممكن است كه راه حل هاي ارزش راديكال باشد. در مجموع شخصا اعتقاد به باز گذاشتن راه خدمت به هركسي هستم كه ايران را دوست دارد و مخالف وابستگي و ضعف ايران هست. نبايد فراموش كنيم كه همه ما در كشتي ايران در اين اقيانوس پرتلاطم دنیا حركت مي كنيم. اين كشتي در هم بشكند ما نه فقط كشور خود را بلكه عنصر اصلي هويت خود را از دست خواهيم داد.

تحليل و رفتارشناسي شما از نويسندگان اين نامه چيست؟ اين افراد آیا در اين دوران چنين نامه اي مي نويسند و آيا اصولا معتقديد كه صورت هاي اصلاح طلب امضا كننده اين نامه تغيير واکنش‌ها داده اند يا در گذشته هم همين مشي را داشتند؟

البته اين افراد از قبل هم مواضعي اينچنين داشته اند؛ آنها را عقلاي اپوزيسيون مي توان ناميد. مواضع آنها در برابر اپوزيسيون افراطي كه كينه جو هستند و براي پيشبرد نشانه خود با دشمن های ايران همكاري مي كنند؛ حاضرند كشور را متلاشي كنند و ايران را به خون بكشند؛ براي خودشان هم ارزشمند هست؛ زيرا همراه نشدن با جاهلان خود بخشي از عقل است.

باید ازفرصت اپوزیسیون عاقل که مقیم خارج است استفاده کنیم/ کشتیبان حتی از بادمخالف بهره می گیرد ، محبیان

اگر اين نامه را به عنوان يك داده براي تحليل ببينيم، آيا اين نامه اثباتي براي برانداز نبودن نويسندگان آن است؟ يا فكر مي كنيد كه فقط نشانگر نوعي نگاه صلح طلبانه است يا تلاش اپوزيسيون براي جلب توجه جامعه؟

اين نشان مي دهد كه آنها در اين نامه پاسيفيت (صلح طلب) و حتي استقلال خواه هستند؛ به گمانم جمهوري اسلامي مي تواند كانال هاي ارتباطي با آنها را براي نزديك تر كردن آنها با واقعيت هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي ايران باز كند. اين به معناي آن نيست كه با آنها بازي امنيتي شود. دقيقا پيشنهاد من راهبردي هست. به گمانم ما بايد ميان آناني كه دست ارزش به خون آلوده است و آنهايي كه خونريز نيستند، فاصله بگذاريم و سپس آنها را كه به حاكميت انتقاد دارند و آنها كه به حكومت منتقدند، متفاوت بدانيم. گمان مي كنم داشتن اپوزيسيون بالغ براي نظام و كشور خودش يك وقت است تا اپوزيسيوني كه براي شفاي كينه خود به اسلام و ايران، مزدور صريح دشمن های تاريخي اين كشور مي شود.

چندی پیش نامه سرگشاده ٢٣٠٠ فعال سیاسی مقیم خارج کشور خطاب به پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا منتشر شد. آنان در این نامه از امریکا می درخواست کردند تا به اقداماتش

به نظر شما اپوزيسيون اصلاح طلب خارجي در جامعه محبوب تر است يا پوزيسيون اصلاح طلب داخلي؟

ما بايد راهي را برويم كه مديران اين كشور كه حل پرسشها مردم را عملا بر عهده دارند؛ به دليل كفايت مديريتي محبوب ترين باشند. زيرا محبوبيت اپوزيسيون فقط دال بر عدم محبوبيت مديران حاكم هست. مديران حاكم هم شايسته آن است كه از همه توان ها ولو منتقد و مخالف خويش براي پيشبرد كشور بهره بگيرند همانند كشتيراني كه از باد مخالف هم براي پيشبرد كشتي خود سود مي جويد. در مجموع اعتقاد دارم از عاقل نبايد هراسيد، ولو دشمن باشد و از دوست بايد ترسيد، اگر جاهل باشد.

اعتماد

باید ازفرصت اپوزیسیون عاقل که مقیم خارج است استفاده کنیم/ کشتیبان حتی از بادمخالف بهره می گیرد ، محبیان

واژه های کلیدی: ايران | سياسي | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog